آموزش‌ها

آموزش بازی تخته نرد در سایت هات بت

تاریخچه بازی تخته نرد چیست؟ تخته نرد، نردشیر، وینشیر یا بکگمن از بازی های فکری و متکی به برنامه ریزی فراوان است. این بازی دو نفره صورت می پذیرد. در این بازی طرفین مهره های خود را بر اساس دو عددی که بر روی تاس مشخص می شود در…
Read more
آموزش‌ها

آموزش بازی بوم در سایت هات تب

تاریخچه بازی بوم بازی انفجار 2 یا همان بوم در تاریخ 20 اردیبهشت 1398 پا به عرصه بازی های آنلاین کازینو گذاشت. در ابتدا استقبال چندانی از این بازی در میان…
آموزش‌ها

آموزش بازی حکم در سایت هات بت

تاریخچه بازی حکم بازی ورق (ورق بازی) به بازی با ورق های بازی پاستور از 52 عدد کارت مقوایی یا پلاستیکی در 4 دسته خال مختلف که هر کدام از 13 کارت و همچنین 2 کارت جوکر یا دلقک تشکیل شده است گفته می شود. از این ورق ها برای انواع…
Read more